Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนาน

ซับไทย
Server: ตัวเล่นหลัก

Season & Episode

ท่านหญิงเจียหนานเจียงเป่าหนิง อาศัยความเฉลียวฉลาดของตัวเองถ่วงดุลอำนาจของแต่ละฝ่ายทีละก้าว ได้รู้จักและรักใคร่กับหลี่เชียนที่ดำรงตำแหน่งทหารองครักษ์รักษาพระองค์ ทั้งสองคนผ่านความทุกข์ทรมานก้าวข้ามอุปสรรคในความต่างของสถานะ Rebirth For You (2021) ตำนานเจียหนานท้ายที่สุดจึงเกิดเป็นเรื่องราวแรงบันดาลใจแห่งความสุข

ซีรี่ย์แนะนำ