ตัวเล่นหลัก
Dare To Love Me (2024) ท้ารักให้ฉ่ำปอด ซับไทย
EP 1
EP 2

Dare To Love Me (2024) ท้ารักให้ฉ่ำปอด ซับไทย

เรื่องราว รีเมคจากเว็บตูนในชื่อเดียวกัน บอกเล่าเรื่องราวระหว่าง ชินยุนบก ศิษย์ทางด้านศิลปะผู้อาศัยในหมู่บ้านซงซาน ที่มีความเชื่อฝังรากลึกในความเป็นลัทธิขงจื้อ กับอาจารย์ทางศิลปะผู้เที่ยงตรงของเขา คิมฮงโด

แนะนำ

ซับไทย
ยังไม่จบ
ซับไทย
ยังไม่จบ
ซับไทย
ยังไม่จบ